Privacy Statement

Doeleinden verwerking

Lucas IT en Sense-IT verwerken uw persoonsgegevens met als doel: de website van Lucas IT te beveiligen, te optimaliseren en u te informeren over nieuwe diensten en producten van Lucas IT en Sense-IT.

Wettelijke grondslag verwerking

Lucas IT en Sense-IT verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Lucas IT en Sense-IT, of van een derde: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van Lucas IT en Sense-IT ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Het is voor Lucas IT en Sense-IT ook noodzakelijk om de klantenbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website. In het kader van de ‘zorgplicht’, wil Lucas IT en Sense-IT haar klanten informeren over de diensten en producten die zij afnemen.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Lucas IT en Sense-IT. De volgende gegevens zijn niet verplicht: adres, telefoonnummers, bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Lucas IT en Sense-IT verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Lucas IT en Sense-IT kan de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, apparaatgegevens, namen), uit de volgende bron(nen) krijgen: contactformulier en website/server statistieken.

Dit betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens

Lucas IT en Sense-IT verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan een derde land of internationale organisatie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Lucas IT en Sense-IT worden bewaard voor een duur van 12 maanden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Lucas IT en Sense-IT te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Lucas IT en Sense-IT verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Lucas IT en Sense-IT doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door het verzoek schriftelijk via e-mail of per post indienen. Daarbij moet vermeld worden om welke gegevens het gaat en van welke periode de gegevens gewenst zijn. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Lucas IT B.V.

 

Sense-IT B.V.

 

Zandhuisweg 1 Nijbracht 144
7665 SH Albergen 7821 CE Emmen
privacy@lucasit.nl info@sense-it.nl
+31 (0)546 – 44 23 22 +31 (0)591 – 65 24 00

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lucas IT en Sense-IT, neem dan contact op Lucas IT en/of Sense-IT via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Lucas IT

Lucas IT B.V.
Zandhuisweg 1,
7665SH Albergen

0546 – 44 23 22
info@lucasit.nl

KvK: 06091413

sense-it

Sense-IT B.V.
Nijbracht 144
7821 CE Emmen

0591-652400
info@sense-it.nl

KvK: 04082065

Lucas IT

Lucas IT B.V.
Zandhuisweg 1,
7665SH Albergen

0546 – 44 23 22
info@lucasit.nl

KvK: 06091413

sense-it

Sense-IT B.V.
Nijbracht 144
7821 CE Emmen

0591-652400
info@sense-it.nl

KvK: 04082065